บริการติดตั้งและบริการเซอร์วิส

 ฝ่ายITมีหน้าที่ดูแลรักษาระบบ"Server"และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ"ซอฟแวร์" ทั้งหมดจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆที่สำคัญๆของลูกค้า จะไม่เสียหายและดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบ CCTV ซึ่งมีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาต่างๆมาอย่างดี ทำให้การติดตั้งและแก้ไขนั้น เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้เต็มประสิทธิภาพ เช่นกัน

      รับประกันสินค้า 2 ปี


       บริการเซอร์วิสฟรี 1 ปี

ออกแบบโดย ST ACCESS COMMERCIAL CO.,LTD